Stor bukplastikoperation

Jag har den 22 December 2014 genomgått en stor bukplastikoperation. Vissa gör detta efter gastric bypass operationer andra efter graviditeter. Jag har gjort den pga det sistnämnda. Så här skriver min klinik på sin hemsida http://www.artclinic.se/plastikkirurgi/bukplastik/;

Efter en viktnedgång eller en eller flera graviditeter kan huden på buken ibland ha svårt att dra sig samman och återställa det utseende den en gång hade. Föreligger det ett större hudöverskott kan en bukplastik vara lösningen för dig. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att kombinera en fettsugning med en uppstramning av huden genom bukplastik, för att uppnå ett optimalt resultat.

Våra erfarna plastikkirurger kan vid en konsultation informera dig om det räcker med bara en fettsugning eller om det är nödvändigt med en bukplastik.

Bukplastik skiljs åt i begreppen ”liten” eller ”stor” bukplastik. Skillnaden består i om man tar sikte på att strama till huden nedanför naveln, eller om det också är önskvärt att strama till den övre delen ovanför magen. Våra kirurger bedömer din situation efter just dina individuella förutsättningar och önskemål.

En bukplastik utförs oftast i narkos men kan även utföras i lokalbedövning tillsammans med avslappnade medel. Efter det att patienten är sövd så lägger man ett snitt nere vid blygbenet från höft till höft. Huden stramas upp och överflödig hud avlägsnas, ofta måste man även flytta på naveln vid en stor bukplastik. Såren sys sedan ihop.

6082557232_5168436acb_o

Det första dagarna efter operationen var riktigt tuffa.  Läs mina inlägg, som på ett personligt sätt beskriver hela första året! Resan börjar här!